Var VisionVar Vision
Var Vision
Vår Vision

Vår Vision


Personalen skall vara motiverad och känna att de trivs på företaget samt att de har ett stort inflytande över verksamheten. Alkitrons viktigaste tillgång är personalen. I företaget är medarbetaren i centrum, nöjda medarbetare ger nöjda kunder som i sin tur ger ett lönsamt företag. Personalen skall känna att de arbetar i ett seriöst företag med seriösa och affärsmässiga ledare. I företaget finns det olika karriärvägar. Medarbetarinsatser premieras.

Kunderna skall uppfatta Alkitron som seriösa och flexibla, att ha förmågan ett se kundernas behov och att kunna möta deras önskemål. Alkitrons personal är mycket lyhörd när det gäller kundkontakter och de anstränger sig alltid att ge kunden det de vill ha. Flexibilitet, framåtanda, lyhördhet och högt till tak skall alltid vara mål och nyckelord i Alkitrons verksamhet.