Kompetenser

Alkitron tillhandahåller kompetenta konsulter inom flera olika brancher som kan ses nedan.

Process

ProcessProcess
Process
Process
Inom Alkitrons verksamhet för processindustri har vi valt att lägga med följande branscher:
 • Petrokemi
 • Läkemedelsindustri
 • Livsmedelsindustri
 • Kraftproducerande industri
Inom dessa branscher erbjuder vi följande kompetenser:
 • Mekanik
  • Rör- och tryckkärlskonstruktion
  • Beräkning
  • Mekanisk konstruktion
  • Aseptisk konstruktion
  • Konceptutveckling
 • Automation
  • Programmering av PLC- och DCS-system
  • Ex och ATEX kompetens
  • Elektrisk dimensionering
  • IT-system
 • Process
  • Framtagning av funktionsbeskrivningar
  • Framtagning av konstruktionsförutsättningar
  • Avancerade beräkningar
  • Processoptimering
  • Kvalitetssäkring
  • Framtagning av kvalitetsmodeller
  • Valideringskompetens
Vi erbjuder följande roller inom samtliga verksamheter:
 • Konstruktörer
 • Beräkningsingenjörer
 • Projekt- och delprojektledare
 • Projektadministratörer
 • Besiktningsmän
Alkitrons anställda är väl förtrogna med följande system och verktyg: PLC- och DCS-system så som ABB, Siemens, Mitsubishi och DeltaV CAD och Beräkningssystem så som CAEPIPE, PDMS, E-Plan, Autoplant, Autocad, Elprocad, Elmaster och Elvis.

Industry

IndustryIndustry
Industry
Industry
Alkitron arbetar mot ett flertal olika kunder inom övrig industri som inte faller under våra övriga affärsområden. Anledningen att Alkitron har valt ett eget område är att här ligger fokus mer på produktutveckling och utveckling av produktionssystem.

Inom dessa branscher erbjuder vi följande kompetenser:
 • Mekanik
  • Beräkning
  • Mekanisk konstruktion
  • Konceptutveckling
  • Prototypframtagning
  • CE-märkning
 • El/Automation
  • Elkonstruktion
  • Programmering av PLC och andra system
  • Elektrisk dimensionering
  • Kommunikation
 • Produktionsoptimering
  • Lean manufacturing
  • Six Sigma
  • Toyota-modellen
Vi erbjuder följande roller inom samtliga verksamheter:
 • Konstruktörer
 • Beräkningsingenjörer
 • Projekt- och delprojektledare
 • Projektadministratörer
 • Drifttagare
Alkitrons anställda är väl förtrogna med styrsystem som ABB, Siemens, Mitsubishi, Allan Bradley och Telemeqanice. CAD och Beräkningssystem så som Solid Work, PRO Engineer, Inventor, Solid Edge, Catia, NX, Autocad, Elprocad, Elmaster, Elcad, E-Plan och Elvis. Alkitron erbjuder även tjänster inom provning, drifttagning och beräkning med bl.a. FEM-analyser.

Telecom

TelecomTelecom
Telecom
Telecom
Inom Alkitrons verksamhet för Telecom erbjuder vi:
 • Microvågsteknik

 • Mekanik
  • Beräkning
  • Mekanisk konstruktion
  • Konceptutveckling
  • Prototypframtagning
  • Materialkompetens
  • Kunskap inom tillverkningsmetoder
 • Elektronik
  • Kraftelektronik
  • Programmering inbyggda system
  • Högnivåprogrammering
  • Analog- och digital elektronikkonstruktion
  • RF-konstruktion
  • FPGA konstruktion
Vi erbjuder följande roller inom samtliga verksamheter:
 • Konstruktörer
 • Provningsingenjörer
 • Projekt- och delprojektledare
 • Projektadministratörer
Alkitrons anställda är väl förtrogna med konstruktion och materialkompetens med plast, plåt, glas och trä.
Därtill är vi vana med bearbetningsmetoder så som formsprutning, gjutning, plåtutbredning, svetsning, fräsning och svarvning.
Alkitrons personal behärskar följande konstruktions och beräkningsvektyg: Solid Work, PRO Engineer, Inventor, Solid Edge, Catia, NX, Autocad, Cadence, Orcad och Eagle. För mjukvarukonstruktion använder vi till exempel Assembler, C, C#, C++, VB och VHDL

Automotive

AutomotiveAutomotive
Automotive
Automotive
Inom Alkitrons verksamhet för fordonsindustrin erbjuder vi:
 • Mekanik
  • Beräkning
  • Mekanisk konstruktion, (chassi, drivlina)
  • Plast konstruktion, (Kabel kanaler, inre trim, mm.)
  • Konceptutveckling
Vi erbjuder följande roller inom samtliga verksamheter:
 • Wiring
  • El- och Kablage konstruktion
  • Elektrisk dimensionering
  • Valideringskompetens (testing)
  • LIN och CAN kompetens
 • Kvalitetssäkring
  • Framtagning av funktionsbeskrivningar
  • Framtagning av konstruktionsförutsättningar
  • Kvalitets dokumentation (eFDVS)
  • DVP-rapportering
  • GPDS Process
 • Konstruktörer
 • Beräkningsingenjörer
 • Projekt- och delprojektledare, (DPL, SU, KU, mm.)
 • Projektadministratörer
Alkitrons anställda är väl förtrogna med följande system och verktyg: KDP, LOTUS, PM, ProCost, Saber Harness, och ett flertal andra fordons unika applikationer. NetDaq, Hydra,