Om AlkitronOm Alkitron
Om Alkitron
Om Alkitron

Om Alkitron Engineering AB

Alkitron Engineering AB är ett teknikkonsultbolag som startade sin verksamhet i början av 2008.
Initiativtagare till Alkitron Engineering AB är Mats Eric Olovsson och Fredrik Jirholm.
Tillsammans har de 20 år inom den tekniska konsultbranschen, ​varav 15 år i olika ledande befattningar.
​Båda har under flera år drivit egna avdelningar på ett av de större teknikkonsultbolagen i Sverige och har tillsammans byggt upp 3 olika avdelningar inom Automation, Produktutvecklig och Industriell IT. Verksamheter fanns i Göteborg, Trollhättan och Stockholm. De har en bred erfarenhet av ekonomi-, sälj- och personalfrågor. 
Boda i Strömstad är ett helägt dotterbolag till Alkitron som jobbar med, Bemaning, Rekrytering, Omställning samt Rehabilitering
http://www.bodastromstad.se/
Alkitron Engineering AB är ett företag om strävar efter att erbjuda kunderna kompetenta, sociala och framåtsträvande individer. Det övergripande målet för Alkitron är att företaget skall växa med bibehållen lönsamhet. Tillväxttakten skall främst styras av företagets egna förutsättningar.

Personalen skall vara motiverad och känna att de trivs på företaget samt att de har ett stort inflytande över verksamheten. Alkitrons viktigaste tillgång är personalen. I företaget är medarbetaren i centrum, nöjda medarbetare ger nöjda kunder som i sin tur ger ett lönsamt företag. Personalen skall känna att de arbetar i ett seriöst företag med seriösa och affärsmässiga ledare. I företaget finns det olika karriärvägar. Medarbetarinsatser premieras.
Kunderna skall uppfatta Alkitron som seriösa och flexibla, att ha förmågan ett se kundernas behov och att kunna möta deras önskemål. Alkitrons personal är mycket lyhörd när det gäller kundkontakter och de anstränger sig alltid att ge kunden det de vill ha. Flexibilitet, framåtanda, lyhördhet och högt till tak skall alltid vara mål och nyckelord i Alkitrons verksamhet.

Alkitron har i grunden ett verksamhetssystem som kommer att utvecklas i takt med att företaget växer och detta kommer att ligga till grund för framtida certifieringar inom kvalité och miljö.
För att läsa vår miljöpolicy klicka HÄR